LIÊN KẾT NHANH WEBSITE

LIÊN KẾT TÀI LIỆU

TH ket noi
GTTM
Mạng Ioe
Mạng giáo dục
edu
Vio

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 144

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2948

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 267799

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE
may loc nuoc
thi cong QC
may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » Lịch làm việc » Thời khoá biểu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Thứ tư - 10/01/2018 08:20
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                                          THỜI KHÓA BIỂU Khối:  1 - NĂM HỌC 2017- 2018
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN PHÚ                                          Thực hiện từ Tuần 19 ngày 15  tháng  01 năm 2018
                                                                                                                       
THỨ TIẾT  LỚP 1 A  LỚP 1 B                            LỚP 1 C                      LỚP 1 D
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV
2 1 GDTT C. HƯƠNG TOÁN C.HƯỜNG GDTT C.TRANG TOÁN C.TRANG GDTT C. SƯƠNG A.NHẠC T.NHO GDTT C.NHUNG TOÁN C.NHUNG
2 T.VIỆT C. HƯƠNG M.THUẬT C.BÍCH T.VIỆT C.TRANG T.VIỆT C.TRANG T.VIỆT C. SƯƠNG TOÁN C. SƯƠNG T.VIỆT C.NHUNG T.VIỆT C.NHUNG
3 T.VIỆT C. HƯƠNG TOÁN C. HƯƠNG T.VIỆT C.TRANG T.VIỆT C.TRANG T.VIỆT C. SƯƠNG T.VIỆT C. SƯƠNG T.VIỆT C.NHUNG TỰ HỌC C.NHUNG
4 T.VIỆT C. HƯƠNG TỰ HỌC C. HƯƠNG T.VIỆT C.TRANG TỰ HỌC C.TRANG T.VIỆT C. SƯƠNG TỰ HỌC C. SƯƠNG T.VIỆT C.NHUNG T.DỤC C.PHƯƠNG
3 1 T.VIỆT C. HƯƠNG TOÁN C. HƯƠNG T.VIỆT C.TRANG TOÁN C.TRANG TOÁN C. SƯƠNG Đ.ĐỨC C.PHƯƠNG Đ.ĐỨC C.PHƯƠNG TOÁN C.NHUNG
2 T.VIỆT C. HƯƠNG T.VIỆT C. HƯƠNG T.VIỆT C.TRANG TOÁN C.TRANG T.VIỆT C. SƯƠNG T.CÔNG C.PHƯƠNG T.CÔNG C.PHƯƠNG T.VIỆT C.NHUNG
3 T.VIỆT C. HƯƠNG T.VIỆT C. HƯƠNG T.VIỆT C.TRANG T.VIỆT C.TRANG T.VIỆT C. SƯƠNG TNXH C.PHƯƠNG TNXH C.PHƯƠNG T.VIỆT C.NHUNG
4 KNS C. HƯƠNG TỰ HỌC C. HƯƠNG KNS C.TRANG TỰ HỌC C.TRANG TỰ HỌC C. SƯƠNG T.DUC C.PHƯƠNG T.DUC C.PHƯƠNG T. VIỆT C.NHUNG
4 1 A.NHẠC T.NHO     T.VIỆT C.TRAN     T.VIỆT C. SƯƠNG     T.VIỆT C.NHUNG    
2 T.DỤC C.PHƯƠNG     T.VIỆT C.TRAN     T.VIỆT C. SƯƠNG     T.VIỆT C.NHUNG    
3 T.VIỆT C. HƯƠNG     A.NHẠC T.NHO     T.DỤC C.PHƯƠNG     T. VIỆT C.NHUNG    
4 T.VIỆT C. HƯƠNG     T.DỤC C.PHƯƠNG     TOÁN C. SƯƠNG     A.NHẠC T.NHO    
5 1 T.VIỆT C. HƯƠNG Đ.ĐỨC C.PHƯƠNG Đ.ĐỨC C.PHƯƠNG TOÁN C.TRANG T. VIỆT C. SƯƠNG TOÁN C. SƯƠNG T.VIỆT C.NHUNG TOÁN C.NHUNG
2 T.VIỆT C. HƯƠNG T.CÔNG C.PHƯƠNG T.CÔNG C.PHƯƠNG T.VIỆT C.TRANG T.VIỆT C. SƯƠNG TOÁN C. SƯƠNG T.VIỆT C.NHUNG TOAN C.NHUNG
3 TOÁN C. HƯƠNG TNXH C.PHƯƠNG TNXH C.PHƯƠNG T.VIỆT C.TRANG KNS C. SƯƠNG KNS C. SƯƠNG T.VIỆT C.NHUNG KNS C.NHUNG
4 TỰ HỌC C. HƯƠNG T.DUC C.PHƯƠNG T.DUC C.PHƯƠNG TỰ HỌC C.TRANG TỰ HỌC C. SƯƠNG TỰ HỌC C. SƯƠNG TỰ HỌC C.NHUNG TỰ HỌC C.NHUNG
6 1 T.VIỆT C. HƯƠNG TOÁN C. HƯƠNG M.T C.BICH TOAN C.TRANG T.VIỆT C. SƯƠNG TOAN C. SƯƠNG T.VIỆT C.NHUNG TOÁN C.NHUNG
2 T.VIỆT C. HƯƠNG TỰ HỌC C. HƯƠNG T.VIỆT C.TRANG TỰ HỌC C.TRANG M.Thuật C.BICH TỰ HỌC C. SƯƠNG T.VIỆT C.NHUNG TỰ HỌC C.NHUNG
3 T.VIỆT C. HƯƠNG GDTT C. HƯƠNG T.VIỆT C.TRANG GDTT C.TRANG T.VIỆT C. SƯƠNG GDTT C. SƯƠNG M.T C.BICS GDTT C.NHUNG
4 HĐNGLL C. HƯƠNG     HĐNGLL C.TRANG     HĐNGLL       HĐNGLL C.NHUNG    
                        
   
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                                           THỜI KHÓA BIỂU KHỐI: 2 - NĂM HỌC 2017- 2018
TRƯỜNG T.H DIỄN PHÚ                                                   Thực hiện từ Tuần 19 ngày 15  tháng  01 năm 2018
 
Thứ Tiết LỚP 2 A LỚP 2B LỚP 2C
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV
2 1 GDTT CÔ HÀ T.CÔNG C.PHƯƠNG GDTT CÔ TƯ T.ANH C.LIÊN GDTT CÔ HOA M.THUẬT  C,BÍCH
2 TOÁN CÔ HÀ T.DỤC T.NHO TOÁN CÔ TƯ T.CÔNG C.PHƯƠNG TOÁN CÔ HOA T.ANH C.LIÊN
3 TẬP ĐỌC CÔ HÀ M.THUẬT  C,BÍCH TẬP ĐỌC CÔ TƯ T.DỤC T.NHO TẬP ĐỌC CÔ HOA T.CÔNG C.PHƯƠNG
4 TẬP ĐỌC CÔ HÀ T.ANH C.LIÊN TẬP ĐỌC CÔ TƯ M.THUẬT  C,BÍCH TẬP ĐỌC CÔ HOA T.DỤC T.NHO
3 1 TOÁN CÔ HÀ TIẾNG VIỆT CÔ HÀ Đ.ĐỨC T.TÚ KỂ CHUỴEN CÔ TƯ TOÁN CÔ HOA KỂ CHUYỆN CÔ HOA
2 Đ.ĐỨC T.TÚ TOÁN CÔ HÀ TOÁN CÔ TƯ TOÁN CÔ TƯ CHÍNH TẢ CÔ HOA TNXH CÔ HOA
3 CHÍNH TẢ CÔ HÀ TỰ HỌC CÔ HÀ CHÍNH TẢ CÔ TƯ TIẾNG VIỆT CÔ TƯ TOÁN CÔ HOA TIẾNG VIỆT CÔ HOA
4 KỂ CHUYỆN CÔ HÀ A.NHẠC T.ĐIỀN TỰ HỌC CÔ TƯ TỰ HỌC CÔ TƯ T.DỤC T.NHO TỰ HOC CÔ HOA
4 1 TOÁN CÔ HÀ     T.ANH C.LIÊN     A.NHẠC T.TU    
2 TẬP VIẾT CÔ HÀ     T.DỤC T.NHO     T.ANH C.LIÊN    
3 T.ANH C.LIÊN     TOÁN CÔ TƯ     TOÁN CÔ HOA    
4 TỰ HỌC CÔ HÀ     TẬP VIẾT CÔ TƯ     TẬP VIẾT CÔ HOA    
5 1 TOÁN CÔ HÀ TNXH CÔ HÀ TOÁN CÔ TƯ TNXH CÔ TƯ Đ.ĐỨC T.TÚ T.ANH C.LIÊN
2 TẬP  ĐỌC CÔ HÀ GDKNS CÔ HÀ TẬP ĐỌC CÔ TƯ GDKNS CÔ TƯ TOÁN CÔ HOA CHÍNH TẢ CÔ HOA
3 CHÍNH TẢ CÔ HÀ T.DỤC T.NHO CHÍNH TẢ CÔ TƯ T.ANH C.LIÊN TẬP ĐỌC CÔ HOA GDKNS CÔ HOA
4 TỰ HỌC CÔ HÀ T.ANH C.LIÊN TỰ HỌC CÔ TƯ A.NHẠC T.ĐIỀN TỰ HỌC CÔ HOA TỰ HỌC CÔ HOA
6 1 TOÁN CÔ HÀ TLV CÔ HÀ TOÁN CÔ TƯ TLV CÔ TƯ TOÁN CÔ HOA TLV CÔ HOA
2 LTVC CÔ HÀ TƯ HỌC CÔ HÀ LTVC CÔ TƯ TỰ HỌC CÔ TƯ LTVC CÔ HOA TỰ HỌC CÔ HOA
3 TIẾNG VIỆT CÔ HÀ GDTT CÔ HÀ TIẾNG  VIỆT CÔ TƯ GDTT CÔ TƯ TIẾNG  VIỆT CÔ HOA GDTT CÔ HOA
4 HĐNGLL CÔ HÀ     HĐNGLL CÔ TƯ     HĐNGLL CÔ HOA    
                                                                                                                                                                                    
                            
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                                        THỜI KHÓA BIỂU KHỐI: 3- NĂM HỌC 2017- 2018
TRƯỜNG T.H DIỄN PHÚ                                                   Thực hiện từ Tuần01 ngày  05 tháng 9 năm 2017
Thứ Tiết LỚP 3 A LỚP 3B LỚP 3C
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV
2 1 GDTT C.HƯƠNG T.ANH C,HƯƠNG GDTT C.THẢO TIẾNG VIÊT C.THẢO GDTT C NGỌC TIẾNG VIÊT C NGỌC
2 TOÁN C.HƯƠNG TIẾNG VIỆT C.HƯƠNG TOAN C.THẢO TN&XH C.THẢO TOAN C NGỌC T.HỌC C,NGA
3 TIẾNG VIỆT C.HƯƠNG TN&XH C.HƯƠNG TIẾNG VIÊT C.THẢO T.HỌC C,NGA TIẾNG VIÊT C NGỌC TN&XH C NGỌC
4 TIẾNG VIỆT C.HƯƠNG T.HỌC C,NGA TIẾNG VIÊT C.THẢO T.ANH C,HƯƠNG TIẾNG VIÊT C NGỌC TỰ HỌC C NGỌC
3 1 T.DUC T.NHO TOÁN C.HƯƠNG M.THUÂT C.BÍCH TOÁN C.THẢO A.NHẠC P.HÀ TOÁN C NGỌC
2 M.THUÂT C.BÍCH TIẾNG VIỆT C.HƯƠNG T.DUC T.NHO TIẾNG VIỆT C.THẢO T.ANH C,HƯƠNG TIẾNG VIỆT C NGỌC
3 A.NHẠC P.HÀ ĐẠO ĐỨC C.HƯƠNG T.ANH C,HƯƠNG ĐẠO ĐỨC C.THẢO T.DUC T.NHO T ANH C.HƯỜNG
4 T.ANH C,HƯƠNG TỰ HOC C.HƯƠNG A.NHẠC P.HÀ TỰ HỌC C.THẢO M.THUÂT C.BÍCH ĐẠO ĐỨC C NGỌC
4 1 TOÁN C.HƯƠNG     TOÁN C.THẢO     T.HỌC C,NGA    
2 TIẾNG VIỆT C.HƯƠNG     T.IN HỌC C,NGA     TOÁN C NGỌC    
3 TIN.HỌC C,NGA     TIẾNG VIỆT C.THẢO     TIẾNG VIỆT C NGỌC    
4 TỰ HỌC C.HƯƠNG     TỰ HỌC C.THẢO     TỰ HỌC C NGỌC    
5 1 TOÁN C.HƯƠNG T.ANH C,HƯƠNG TOÁN C.THẢO TIẾNG VIỆT C.THẢO TIẾNG  VIẾT C NGỌC TIẾNG VIỆT C NGỌC
2 TIẾNG VIỆT C.HƯƠNG TOÁN C.HƯƠNG T.VIÊT C.THẢO T.ANH C.HƯỜNG TOÁN C NGỌC TN&XH C NGỌC
3 T.ANH C.HƯỜNG TN&XH C.HƯƠNG THỦ CÔNG C.THẢO TOÁN C.THẢO TOÁN C NGỌC T.ANH C,HƯƠNG
4 TỰ HỌC C.HƯƠNG THỦ CONG C.HƯƠNG T.ANH C.HƯỜNG TỰ HỌC C.THẢO THỦ CÔNG C NGỌC TỰ HỌC C NGỌC
6 1 TOÁN C.HƯƠNG T.VIỆT C.HƯƠNG THỂ DỤC T.NHO TIẾNG VIỆT C.THẢO TOÁN C NGỌC TIẾNG VIỆT C NGỌC
2 TIẾNG VIỆT C.HƯƠNG KNS C.HƯƠNG TOÁN C.THẢO KNS C.THẢO THE DỤC T NHO KNS C NGỌC
3 THÊ DỤC T. NHO GDTT C.HƯƠNG TN& XH C.THẢO GDTT C.THẢO T.ANH C,HƯƠNG GDTT C NGỌC
4 HĐNGLL C.HƯƠNG     HĐNGLL C.THẢO     HĐNGLL C NGỌC    


                                                                                                                                                                             
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                                      THỜI KHÓA BIỂU KHỐI: 4- NĂM HỌC 2017- 2018
TRƯỜNG T.H DIỄN PHÚ                                                   Thực hiện từ Tuần01 ngày  05 tháng 9 năm 2017
Thứ Tiết LỚP 4 A LỚP 4B LỚP 4C
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV
2 1 GDTT C.HỒNG TIẾNG VIỆT C.HỒNG GDTT C.LAN TIẾNG VIỆT C.LAN GDTT C.KHÁNH TIẾNG VIỆT C.KHÁNH
2 TOÁN C.HỒNG ĐẠO ĐỨC C.HỒNG TOÁN C.LAN ĐẠO ĐỨC C.LAN TOÁN            C.KHÁNH ĐẠO ĐỨC C.KHÁNH
3 TIẾNG VIỆT C.HỒNG LỊCH SỬ C.HỒNG TIẾNG VIỆT C.LAN LỊCH SỬ C.LAN TIẾNG VIỆT C.KHÁNH LỊCH SỬ C.KHÁNH
4 KHOA HỌC C.HỒNG TỰ HỌC C.HỒNG KHOA HỌC C.LAN TỰ HỌC C.LAN KHOA HỌC C.KHÁNH TỰ HỌC C.KHÁNH
3 1 T.HỌC C.NGA T.ANH C.LIÊN T.ANH C.LIÊN T.DỤC T.NHO TOÁN C.KHÁNH TIẾNG VIỆT C.KHÁNH
2 T.ANH C.LIÊN T.DỤC T.NHO T.HỌC C.NGA T.ANH C.LIÊN TIẾNG VIỆT C.KHÁNH KĨ THUẬT C.KHÁNH
3 TOÁN C.HỒNG TIẾNG VIỆT C.HỒNG TOÁN C.LAN TIẾNG VIỆT C.LAN T.HỌC C.NGA T.ANH C.LIÊN
4 TIẾNG VIỆT C.HỒNG KĨ THUẬT C.HỒNG TIẾNG VIỆT C.LAN KĨ THUẬT C.LAN T.ANH C.LIÊN T.DỤC T.NHO
4 1 A.NHẠC C.HÀ     TOÁN C.LAN     TOÁN C.KHÁNH    
2 TOÁN C.HỒNG     A.NHẠC C.HÀ     TIẾNG VIỆT C.KHÁNH    
3 TIẾNG VIỆT C.HỒNG     TIẾNG VIỆT C.LAN     A.NHẠC C.HÀ    
4 ĐỊA LÝ C.HỒNG     ĐỊA LÝ C.LAN     ĐỊA LÝ C.KHÁNH    
5 1 T.DỤC T.NHO TOÁN C.HỒNG T.ANH C.LIÊN TOÁN C.LAN T.HỌC C.NGA TOÁN C.KHÁNH
2 T.ANH C.LIÊN TIẾNG VIỆT C.HỒNG T.DỤC T.NHO TIẾNG VIỆT C.LAN M.THUẬT C.BÍCH TIẾNG VIỆT C.KHÁNH
3 T.HỌC C.NGA KHOA HỌC C.HỒNG M.THUẬT C.BÍCH KHOA HỌC C.LAN T.DỤC T.NHO KHOA HỌC C.KHÁNH
4 M.THUẬT C.BÍCH TỰ HỌC C.HỒNG T.HỌC C.NGA TỰ HỌC C.LAN T.ANH C.LIÊN TỰ HỌC C.KHÁNH
6 1 T.ANH C.LIÊN TIẾNG VIỆT C.HỒNG TOÁN C.LAN TIẾNG VIỆT C.LAN TOÁN C.KHÁNH TIẾNG VIỆT C.KHÁNH
2 TOÁN C.HỒNG GDKNS C.HỒNG T.ANH C.LIÊN GDKNS C.LAN TIẾNG VIỆT C.KHÁNH GDKNS C.KHÁNH
3 TIẾNG VIỆT C.HỒNG GDTT C.HỒNG TIẾNG VIỆT C.LAN GDTT C.LAN T.ANH C.LIÊN GDTT C.KHÁNH
4 HĐNGLL C.HỒNG     HĐNGLL C.LAN     HĐNGLL C.KHÁNH    
                      
                        
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                                        THỜI KHÓA BIỂU KHỐI: 5- NĂM HỌC 2017- 2018
TRƯỜNG T.H DIỄN PHÚ                                                   Thực hiện từ Tuần01 ngày  05 tháng 9 năm 2017
Thứ Tiết LỚP 5 A LỚP 5B  
Sáng Chiều Sáng Chiều    
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV        
2 1 GDTT C.HẠNH TIẾNG VIỆT   GDTT C. LOAN TIẾNG VIỆT C. LOAN        
2 TOÁN C.HẠNH T.ANH C.HƯỜNG TOÁN C. LOAN KHOA HỌC C. LOAN        
3 TIẾNG VIỆT C.HẠNH KHOA HỌC C.HẠNH TIẾNG VIỆT C. LOAN T.ANH C.HƯỜNG        
4 ĐẠO ĐỨC C.HẠNH TỰ HỌC C.HẠNH ĐẠO ĐỨC C. LOAN TỰ HỌC C. LOAN        
3 1 TOÁN C.HẠNH T. ANH C.HƯỜNG TOÁN C. LOAN LỊCH SỬ C. LOAN        
2 TIẾNG VIỆT C.HẠNH LỊCH SỬ C.HẠNH TIẾNG VIỆT C. LOAN T.ANH C.HƯỜNG        
3 TIẾNG VIỆT C.HẠNH T.DỤC T.NHO M.THUẬT C.BÍCH ĐỊA LÍ C. LOAN        
4 KĨ THUẬT C.HẠNH ĐỊA LÍ C.HẠNH TIẾNG VIỆT C. LOAN KĨ THUẬT C. LOAN        
4 1 T.ANH C.HƯỜNG     TOÁN C. LOAN            
2 TOÁN C.HẠNH     T.ANH C.HƯỜNG            
3 TIẾNG VIỆT C.HẠNH     TIẾNG VIỆT C. LOAN            
4 TỰ HỌC C.HẠNH     TỰ HỌC C. LOAN            
5 1 M.THUẬT C.BÍCH T.HỌC C.NGA TOÁN C. LOAN A.NHẠC C.HÀ        
2 TOÁN C.HẠNH T.HỌC C.NGA TIẾNG VIỆT C. LOAN T.DỤC T.NHO        
3 TIẾNG VIỆT C.HẠNH A.NHẠC C.HÀ TIẾNG VIỆT C. LOAN T.HỌC C.NGA        
4 TIẾNG VIỆT C.HẠNH T.DỤC T.NHO T.DỤC T.NHO T.HỌC C.NGA        
6 1 T.ANH C.HƯỜNG TIẾNG VIỆT C.HẠNH TOÁN C. LOAN TIẾNG VIỆT C. LOAN        
2 TOÁN C.HẠNH GDKNS C.HẠNH T.ANH C.HƯỜNG GDKNS C. LOAN        
3 KHOA HỌC C.HẠNH GDTT C.HẠNH KHOA HỌC C. LOAN GDTT C. LOAN        
4 HĐNGLL C.HẠNH     HĐNGLL C. LOAN            
                            Người lập                                                                                                                                                                                      Hiệu trưởng
                                                                                                                                                                       
                     
                        Hoàng Khắc Tú                                                                                                                                                                             Lưu Lương Điền
 
                                                                                                                                                                                                                               
 
 
                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                         

Tác giả bài viết: TH Diễn Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết